fbpx

Dagsverk for Down 2021

Dagsverk for Down 2021

Søndag 21. mars er Verdensdagen for Downs syndrom. Tradisjon tro står Ingrid Bjørnov i spissen for aksjonen Dagsverk for Down, hvor hun oppfordrer til humørfylt dugnad. Selv inviterer hun til #huskonsertfordown, se den her.

Dagsverk for Down er en stiftelse som arbeider for å bedre vilkårene for personer med Down syndrom, fortrinnsvis i Norge. I tillegg til å være et supplement til øvrige stiftelser med liknende formål, er tanken å fungere som en gave-stiftelse, med minimal administrasjon. Innsamlede midler øremerkes formål og organisasjoner som kommer mennesker med Down syndrom til gode, og som bidrar til synliggjøring og inkludering.

PS: ønsker du å bidra utenom aksjonsdato 21. mars så er det absolutt mulig.
Kontonummer er 1720.28.80436, og VIPPS-nummer er 584332.

Bli med på et Dagsverk for Down du også!