fbpx

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

[ut_btn button_size=»bklyn-btn-normal» button_text=»Meld deg på vårt nyhetsbrev» button_link=»url:http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdMiWCY|||» button_text_color=»#ffffff» button_background=»#c34186″ button_text_color_hover=»#c34186″ button_background_hover=»#c34186″]

PERSONVERNERKLÆRING FOR BACKSTAGE MANAGEMENT & PRODUKSJON AS

Behandling av personopplysninger i Backstage Management & Produksjon AS: Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss og/eller kjøper billetter til våre arrangementer vil Backstage Management & Produksjon AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:
Backstage Management & Produksjon AS v. daglig leder Lisbeth Wiberg Olsen
Magnus Barfots gate 7, 0273 OSLO
Org.nr. 992 109 157

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på post@backstage.no

1. Hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

a) Ved kjøp av billetter til våre arrangementer logges e-post-adresse, kjøpsinformasjon, tidspunkt, IP-adresse og eventuell lenke du kom inn til billettleverandørs nettside fra. Dette skjer på billettleverandørens nettside, men vi vil motta slik informasjon fra dem der hvor vi har avtale om dette.
b) Ved henvendelser som kommer inn til oss lagres navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
c) Dersom du samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, lagres din e-post.
Angående profesjonelle forhold: Vi er i en bransje hvor vi benytter freelancere og prosjektengasjement. Dersom du er i kontakt med oss i profesjonelt øyemed gjelder også følgende:
d) Dersom du er i kontakt med oss vedrørende jobb, freelance/engasjementsoppdrag, representasjon eller lignende, vil vi lagre kontaktinformasjon knyttet til deg, samt informasjon om bakgrunn, kompetanse, krav om godtgjørelse og annen informasjon som er relevant i tilknytning til oppdraget.

2. Hva er formålet med innsamlingen av personopplysninger, og på hvilket grunnlag gjør vi dette?
a) Ved kjøp av billetter: Ved kjøp av billetter behøver vi ditt samtykke til å dele din kontaktinformasjon for å kunne gjennomføre avtalen med deg, og eventuelt gi informasjon om endringer knyttet til avtalen.
b) Ved henvendelser til oss: Ved henvendelser behøver vi din kontaktinformasjon for best mulig kunne bistå deg med det du lurer på. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, hvor evt. overdragelse av personopplysninger til tredjeparter kan være hensiktsmessig for å ivareta våre forretningsmessige interesser.
c) Utsendelse av nyhetsbrev: Vårt nyhetsbrev sendes ut som markedsføring av og informasjon om våre arrangementer og konserter, samt markedsføring av og informasjon om våre samarbeidspartneres arrangementer og konserter.
d) Kontaktinformasjon for profesjonelle: Vi lagrer informasjon er for å kunne vurdere behov og kontakte deg igjen dersom vi ønsker å benytte dine tjenester på et senere tidspunkt. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.

3. Utlevering og innhenting av personopplysninger til og fra andre

I noen tilfeller vil det være nødvendig å utlevere personopplysninger til leverandører av tjenester, f.eks. innen IT- og skytjenester.
Vi innhenter data fra underleverandører (billettleverandører), herunder e-post-adresser og informasjon om billettkjøp.

4. Lagring
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at hvis du trekker ditt samtykke, vil de personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes. Vi garanterer at lagring og behandling skjer innen for EØS-området på en sikker måte. Våre databehandlere kan ikke engasjere underleverandører uten særskilt samtykke fra oss. Behandlingsansvarlig godkjenner alle ansatte i Backstage Management & Produksjon med tilgang til personopplysninger, slik at bare autorisert personell har tilgang. Disse ansatte er forpliktet til å behandle personopplysningene fortrolig og er underlagt taushetsplikt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg dersom databehandler ikke følger regelverket. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen av personopplysninger og kreve rett til dataportabilitet. Brudd på personopplysningssikkerheten varsels til databehandlingssansvarlig uten opphold.
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til post@backstage.no Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette for å trekke tilbake samtykke knyttet til nyhetsbrev, er å klikke på avmeldingslinken som alltid følger med nyhetsbrevet. Eventuelt kan du rette en henvendelse til post@backstage.no

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no